ماهیگیران هندی آزاد شده از ایران به خانه بازگشتند

13 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۴۹ ماهیگیر هندی دو روز پس از آزاد شدن ازایران، روز پنجشنبه در فرودگاه شهر چنای به اعضای خانواده های خود پیوستند. ژگان ژوزف یکی از ماهیگیران تائید کرد که بازداشت آنها ناشی از منحرف شدن قایقشان به حریم دریایی ایران در خلیج فارس بوده است.