مراسم غسل هندوها در رودخانه برای خوش یمنی

01 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها هزار پیرو آیین هندو روز شنبه در هند در مراسم غسل در رودخانه در رودخانه شرکت کردند. مراسمی که پیروان آیین هندو آن را خوش یمن و مبارک و از وظایف دینی خود می شمارند.