فستیوال هندی: ساختن هرم انسانی برای شکستن ظرف کشک

04 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فستیوال داهی هاندی در بمبئی برگزار شد. در این فستیوال شرکت کنندگان پس از ساختن هرمی انسانی، ظرفی که در ارتفاع بلندی آویزان و درون آن کشک است را می شکنند. این فستیوال به مناسبت تولد خدای هندوها، کریشنا برگزار می شود.