حمله فیل گرسنه به یک روستا در هند

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گفته مقام های جنگلبانی محلی، فیل برآشفته که راهش را در جنگل های اطراف گم کرده بود با ورود به روستا و مواجه شدن با رهگذران به هراس افتاد و پیش از آنکه ماموران بتوانند با گلوله های بیهوش کننده او را مهار کنند، به چندین خودرو و واحد مسکونی صدمه زد.