انتخابات سراسری در هند

26 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حزب ملی گرایان هندو ، بهاراتیا جاناتا ، پس از اعلام پیروزی در انتخابات سراسری در هند ، از هواداران خود خواست ، خویشتن داری نشان دهند. در همین حال ، سونیا گاندی رئیس حزب کنگره ضمن قبول شکست در انتخابات ، گفت در یک دموکراسی هم برنده وجود دارد هم بازنده.