وضعیت وخیم کرونا در هند، سایر کشورها سعی می‌کنند مانند این کشور عمل نکنند

17 اردیبهشت 1400