نمایشگاه هنر در کشمیر، هند

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک گروه هنری در کشمیرِ تحت نظارت هند، تلاش می کند تا صحنهء هنری منطقه را که بعد از دهه ها جنگ و خشونت صدمه دیده است، احیا کند.کشمکش طولانی بین گروه های جدایی طلب و نیروی های انتظامی، امکانات برگزاری نمایشگاه های هنری را در این منطقه سخت و محدود کرده بود.