چشم‌اندازی برای عبور هند از بحران کرونا وجود ندارد؛ ۲۰ میلیون نفر مبتلا شده‌اند

14 اردیبهشت 1400