بازگشت فیلم «روز استقلال»: خیزش دوباره

02 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارگردان «رالند امه ریک» بیست سال بعد از « روز استقلال (۱۹۹۶) » در باره هجوم ویرانگر موجودات فضائی به کره زمین، دنباله ای برای آن ساخته با نام «خیزش دوباره» که به قول منتقدها، بار دیگر استادی او را در سینمای مصیبت، ثابت می کند. گزارش بهنام ناطقی