نمایشگاهی برای روز استقلال آمریکا: کشوری که با یکدیگر بنا می‌کنیم

13 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بسیاری از موزه های ایالات متحده به مناسبت ۴ ژوییه روز استقلال این کشور نمایشگاهی را به مناسبت این روز مهم ملی برپا کرده اند. ماکسیم موسکالکوو خبرنگار صدای آمریکا از نمایشگاهی به نام" کشوری که با یکدیگر بنا می کنیم " در موزه ملی تاریخ آمریکا این گزارش را تهیه کرده است.