وعده های ترامپ در ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری؛ آیا موفق می شود؟

28 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دونالد ترامپ، رئيس جمهوری منتخب به مردم آمريکا نويد تحولات بزرگ داده است. مری آليس، خبرنگارصدای آمريکا در کاخ سفيد می گويد اما آقای ترامپ بويژه در نخستين گام های خود در واشنگتن با ديواری بلند به نام واقعيت رو به رو خواهد شد.