مراسم تحلیف ترامپ در پیش است؛ نگاهی به سخت‌گیری های امنیتی برای مراسم

28 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقدمات مربوط به انجام اقدامات امنيتی برای روز برگزاری مراسم سوگند رياست جمهوری از مدتها تا شعاع چند کيلومتری ساختمان کنگره در شهر واشنگتن جريان داشته است.