دومین وزیر روحانی استیضاح می شود؛ فانی، وزیر آموزش و پرورش

26 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس شورای اسلامی ایران، هفته آینده وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی را استیضاح می کند. با اینکه تعدادی از امضا کنندگان طرح استیضاح، امضای خود را پس گرفته اند، اما سایر نمایندگان حامی استیضاح می گویند علی اصغر فانی از حل مساله تامین معاش جامعه فرهنگیان ایران ناتوان است. گزارش آرش سیگارچی