مهاجرت جوانان کردستان عراق به مساله ای در این منطقه تبدیل شده است

06 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه بحران مهاجران کشورهای خاور میانه به اروپا، همچنان دغدغه اصلی مقامات کشورهای اورپایی است، مساله مهاجرت جوانان از اقلیم کردستان نیز به یکی از مساله اصلی این روزهای حکومت اقلیم کردستان بدل شده است. شپول عباسی در گزارشی از سطح شهر اربیل، به برسی موضوع مهاجرت جوانان این شهر پرداخته است.