هجوم پناهجویان به یونان، این کشور را با بحرانی انسانی روبرو کرده است

30 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هجوم پناهجویان به یونان، این کشور را که خود با بحرانی اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، با بحرانی انسانی نیز روبرو کرده است. بسیاری از این پناهجویان قصد دارند خود و خانواده شان را به کشورهای اروپایی برسانند.