فرار هزاران نفر از مردم نیکاراگوئه به کاستاریکا

30 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران تن از مردم نیکاراگوئه کشورشان را که در ماههای اخیر درگیر یک بحران سیاسی بوده، ترک می کنند و در جستجوی کمک به کاستاریکا می روند. این پناهجویان در خیابانها و پارکهای آن کشور اطراق کرده اند.