ده ها پناهجو در دریای مدیترانه جان باختند

24 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با ادامۀ سيل مهاجرانی که کشورهای بحران زدۀ خاورميانه و آفریقا را به قصد شمال اروپا ترک می کنند، نيروی دريايی ايتاليا از مرگ شمار دیگری از مهاجران در دريای مديترانه خبر داده است.