یک میلیون مهاجر تحصیلکرده در آمریکا به دنبال کار در سطح خود هستند

21 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تخمين زده می شود، هم اکنون بيش از يک ميليون نفر از مهاجران تحصيلکرده در آمريکا با مشکل پيدا کردن کار در رشته های تحصيلی خود روبرو هستند و اغلب مجبورند تن به کارهای کم در آمد و غيرحرفه ای دهند.