نشست پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول؛ نگاهی به وضع اقتصادی ایران

17 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست مشترک پائیزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با شرکت روسای کل بانکهای مرکزی، وزرای دارائی و اقتصاد، امسال در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار می شود.