چشم انداز رئیس صندوق بین المللی پول برای آسیا

17 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کریستن لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول بر این باور است که با توجه به گوناگونی ژرف در بین کشورهای آسیا، نمی توان برای اعتلای وضعیت اقتصادی این کشورها نسخه واحدی پیچید.