دیدار پیش‌نماز ایتالیایی با مسلمانان برای جلوگیری از گرایش آنها به افراط‌گرایی

21 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دولت ایتالیا در راستای جلوگیری از حمله های تروریستی افراط گرایان اسلامی از پیشنماز یک مسجد خواسته است با سرکشی به زندانها و دیدار و گفتگو با مسلمانان زندانی، مانع گرایش این افراد به افراط گرائی شود.