نخستین قانونگذار زن مسلمان به مجلس نمایندگان ایالت مینه سوتا راه یافت

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الهان عمر، يک زن ۳۴ ساله سوماليايی تبار تبعه آمريکا به عنوان نخستين قانونگذار زن مسلمان موفق شد به مجلس نمايندگان ايالت مينه سوتا راه يابد. او سياستمداری دموکرات است که در جريان جنگ های داخلی سومالی در دهه ۱۹۹۰ به آمريکا مهاجرت کرد.