پیام نوروزی الینا راس لتینن: اعتراضات اخیر پیش‌درآمد تغییر رژیم ایران بود

17 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الینا راس لتینن، رئیس کمیته فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان در جشن نوروزی در کنگره ایالات متحده که توسط سازمان جوامع ایرانیان آمریکا برگزار شد، حضور یافت.