پیام نوروزی الینا راس لتینن عضو ارشد مجلس نمایندگان: آرزوی سالی همراه با آزادی و دموکراسی برای ایرانیان داریم

17 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الینا راس لتینن، از نمایندگان زن کنگره آمریکا، گفت ما خواستار سالی جدید مملو از آزادی برای مردم ایران هستیم؛ آزادی که بتوانند رهبران خود را برگزینند. آمریکا می‌خواهد ایرانیان سال عالی همراه با آزادی و دموکراسی داشته باشند و بدانند ما با شما هستیم و هرگونه که بتوانیم به شما کمک می‌کنیم.