ایلان برمن: جنبش اعتراضی ایران چه باید بکند که شکست نخورد

16 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ایلان برمن، معاون رئیس اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا در واشنگتن معتقد است واکنشی که کاخ سفید به اعتراض های مردمی نشان داده است گویای نقشی است که یک ایران صلح جو، با ثبات و کامیاب می تواند در سیاست خارجی آمریکا داشته باشد.