یک مقام صلیب سرخ: بیست میلیون نفر با گرسنگی و قحطی روبرو شده‌اند

03 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد برای جلوگیری از بروز قحطی بزرگی که ممکن است میلیونها نفر را در سه کشور آفریقایی و یمن به کشتن دهد تنها ۳ یا ۴ ماه فرصت باقی است؛ و سرعت در امداد رسانی عامل اصلی در جلوگیری از بروز این تراژدی عظیم خواهد بود.