یک پارک ملی در ایسلند با نمایش قله یخی و کوه آتشفشانی توجه فعالان محیط زیست را جلب کرد

16 تیر 1398