تشکیلات خودگردان فلسطینی به عضویت دادگاه لاهه درآمد

12 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فلسطینیان مدت‌هاست که برغم نارضایتی ایالات متحده آمریکا و در راستای افزایش فشار بین المللی بر اسرائیل، برای پیوستن به دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات تلاش می‌کنند. کارشناسان و تحلیل‌گران به عضویت تشکیلات خودگردان در دادگاه لاهه به چشم تحولی می‌نگرند که ممکن است بتواند طرف‌های درگیر در خشونت‌های دیرپای اسرائیلی فلسطینی را به پاسخگویی وادار کند. گزارش از مسعود ملک.