رأی به عدم توقیف دامنه های اینترنتی دولتی ایران

23 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا با صدور حکمی دامنه های اینترنتی دولتی ایران ، کره شمالی و سوریه را غیر قابل توقیف دانست . کوروش صحتی گزارش می دهد