جشنواره آی بریج با حضور کارآفرینان ایرانی در برلین آغاز شد

15 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره پل، یا آی-بریج، همایشی است سه روزه که سعی دارد پلی میان کارآفرینان ایرانی در دنیای فناوری، و پیشکسوتان این عرصه در دیگر نقاط جهان، بخصوص آمریکا برقرار کند.گزارش حامد بهروان