آمانو: ابهام‌ها درباره برنامه اتمی ایران با عمل به تفاهم لوزان رفع می‌شوند

18 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی حل پرونده هسته ای ایران را منوط به دو شرط اعلام کرده است. یکی توافقی که در آینده به دست می آید و دیگری عمل به توافقی که صورت گرفته است. گزارش گیتا آرین