جشنواره آی-بریج در برلین

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره پل، یا آی-بریج، همایشی است سه روزه که سعی داره پلی میان کارآفرینان ایرانی در دنیای فناوری، و پیشکسوتان این عرصه در دیگر نقاط جهان، بخصوص آمریکا برقرار کند. گزارش حامد بهروان