دومین روز جشنواره پل، بزرگترین همایش کارآفرین های ایرانی خارج از کشور

15 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره پل، بزرگترین همایش کارآفرینهای ایرانی که در خارج از ایران برگزار میشود، وارد دومین روز خود شد. هدف این جشنواره، برقراری ارتباط میان ایرانیهای کارآفرین و بنیانگذار شرکتهای نوپای فناوری در ایران و دیگر کشورهای جهان، بخصوص آمریکا است.