بزرگترین همایش ایرانیان کارآفرین خارج از ایران، به کار خود پایان داد

16 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنوراه پل، بزرگترین همایش ایرانی های کارآفرین که در خارج از ایران برگزار شده، امروز بپایان میرسد.این جشنواره که با هدف ایجادی پلی میان ایرانیان کارآفرین در اقصی نقاط جهان برپا شده، شاهد حضور بیش از چهارصد ایرانی از ایران، و بیش از دو هزار شرکت کننده بصورت حضوری و مجازی بود. گزارش حامد بهروان