صدای جیمز بالدوین در «کاکاسیای تو نیستم»، نامزد اسکار بهترین مستند سینمائی

04 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در میان نامزدهای اسکار مستند سینمائی، دو فیلم به روابط نژادی در آمریکا میپردازند، فیلم «سیزدهمین» از کارگردان «اوا دوورنی» و فیلم «کاکاسیای تو نیستم،» براساس کتاب منتشرنشدهای از «جیمزبالدوین» نویسنده فقید، که در دست هنرمند «رائول پک» به تاریخچه آمریکای معاصر تبدیل شده است. گزارش بهنام ناطقی