"هزینه‌های نظام" در اعتراضات کازرون

31 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا دولت بجای گشودن باب مذاکره با مردم فقط با سلاح زور با آنان سخن می گوید؟ معترضان با شعار "دشمن ما همینجاست؛ دروغ میگن امریکاست" چه پیامی می‌دهند؟