هزینه‌های حکومتی برای عزاداری

29 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا با صرف بودجه نهادهای حکومتی و دولتی در عزاداری‌ها موافقید؟ به نظرتان بودجه‌های درنظر گرفته شده را در چه مواردی می‌توان هزینه کرد؟