هزینه و رنج پناهندگی ایرانیان

19 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال های اخیر، موج جدیدی از پناهجویان ایرانی به کشورهای مختلف جهان سرازیر شده اند. چرا ایرانیان کشور خود را به قصد پناهندگی ترک می کنند؟ چرا هنوز تب مهاجرت حتی به بهای سنگین زندگی در اردوگاه کامبوج، در ایران بالاست؟