هزینه تعطیلی ۱۴۰ روز بر اقتصاد ایران

04 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعطیلات برای اقتصاد ایران چقدر هزینه دارد؟ در حالی که گفته می شود هر روز تعطیلی ۱۴۲۸ میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضرر می زند؛ گزارش ها حکایت از آن دارد که تلاش های برای افزایش تعطیلات در جریان است . گزارش از وفا آذربهاری