هزینه برگزاری مراسم ازدواج

16 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر متاهل هستید از هزینه مراسم ازدواج خود بگویید. اگر مجردید بگویید که هزینه مراسم چقدر در تصمیم شما برای ازدواج موثر است.