هزینه « دور زدن تحریم ها » برای ایران

05 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقریبا دو سال از تشدید تحریم های بین المللی بر ایران می گذرد. در حالی که آیت الله خامنه ای از همان ابتدا بر دور زدن تحریم ها تاکید کرده بود، یک منبع خبری درایران برای نخستین بار دور زدن تحریم ها را دارای ریسک بالا و سفره ای رنگین برای رانت خواران داخلی توصیف کرد. گزارش از وفا آذربهاری.