هزینه انقلاب 57 بر اقتصاد ایران

25 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که استاد اقتصاد دانشگاه تهران می گوید، اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد ، که بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه است.احمد علوی،استاد اقتصاد دانشگاه سوئد ، در گفت و گو با وفا آذربهاری، ریشه آشفتگی اقتصادی در ایران را ، در تعریف انقلابیون دیروز از علم اقتصاد می داند.