حزب کمونیست چین تعمیق اصلاحات را بررسی می کند

19 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلسه چهار روزه اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با هدف تعمیق اصلاحات در آن کشور در پشت درهای بسته آغاز شد. گزارش از مهدی آرمی.