هزارمین روز زندانی شدن امیر حکمتی

31 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با هزارمین روز زندانی شدن امیر حکمتی٬ تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا در ایران به اتهام جاسوسی٬ خانواده او به همراه دو تن از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار آزادی او شدند. روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه٬ تجمعی در همین ارتباط در پارک مقابل کاخ سفید برگزار شد. گزارش از کوروش صحتی.