هزار روز حصر

22 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی؛ وحمد منتظری، دین پژوه؛ در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا نظرات خود را پيرامون حصر مير حسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بيان کردند.