هزار دانشجوی ستاره دار در دوران احمدی نژاد

22 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سالهای اخیر گروهی از دانشجویان در ایران بدلیل فعالیت و یا دیدگاه های سیاسی خود از تحصیل محروم و یا ستاره دار شده اند. مقامات وزارت علوم اما منکر این امر هستند. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت بتازگی گزارشی منتشر کرده است از هزار دانشجویی که در هشت سال گذشته ستاره دار شده اند. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی، از این گزارش می گوید.