حیوان آزاری و سگ کشی در ایران

31 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای اخیر کشتن سگها در ایران با واکنشهای جدی مواجه شده است. روش هایی که بیشتر به زجرکشی شباهت دارد. مردم طی تظاهراتی مسالمت آمیز، خواستار توقف چنین اقدام های شده اند. این در حالی است که هنوز مقام های رسمی کشور واکنشی نشان نداده اند. Thanks