حیوان آزاری

13 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در روزهای اخیر انتشار تصاویر دلخراشی از جنگ سگ ها با واکنش شدید بسیاری از مردم و مسئولان اجرایی روبرو شد. به نظر شما چگونه می توان با حیوان آزاری مقابله کرد؟ آیا سازمان های مسئول به وظایف خود عمل می کنند؟ چگونه می توان فرهنگ حمایت از حیات وحش را بین مردم گسترش داد؟