هوش زنان و مردان

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهش های جدید نشان می دهد ظرفیت مغزی زنان و مردان فرقی با هم ندارند به علاوه برخی از پژوهشها حکایت از باهوشتر بودن زنان دارند. چرا اکثراً مردان را از نظر عقلی و هوشی برتر از زنان می دانند؟مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و مذهبی چه نقشی در این طرز تفکر بازی می کند؟