دیده‌بان حقوق‌بشر: بحرین درباره حق شهروندی عیسی قاسم تجدیدنظر کند

02 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید بحرین باید در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، روحانی شیعه تجدیدنظر کند و نبیل رجب، فعال حقوق بشر بحرینی را که پیشتر به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شده، آزاد کند. به گزارش رسانه های بحرین شیخ قاسم به ترویج فرقه گرایی و خشونت متهم است.